TC De Kleine Kernen | Geschiedenis |


Welkom op de website van tennisclub De Kleine Kernen. Tennisclub De Kleine Kernen is opgericht in 1997. De vereniging heeft haar park in Delfstrahuizen.

Op het park zijn twee tennisgroen tennisbanen, die bij het vallen van de avond goed verlicht kunnen worden. Daarnaast is er een clubgebouw met kantine en toiletvoorziening. Het park ligt aan de rand van het dorp met uitzicht over de weilanden.

De naam `De Kleine Kernen` is voortgekomen uit vijf kleine kernen: Oosterzee, Echten, Bantega, Delfstrahuizen en Echtenerbrug

Het begon allemaal in 1992 toen we met een aantal tennisvrienden op het idee kwamen om een tennisbaan in Echtenerbrug / Delfstrahuizen te realiseren. We vormden een bestuur, deden via een enquête een haalbaarheidsonderzoek en stapten naar de gemeente. Een fluitje van een cent dachten we maar dat pakte anders uit. Plannen werden gemaakt, maar niet gerealiseerd. Er was geen goede locatie en de plannen kwamen in de ijskast.

6 jaar later kwamen we in contact met de eigenaar van de grond die tegen de sportvelden aanlag. Die zag de speculatie met z'n grond voor dorpsuitbreiding niet meer zitten en was bereid de grond voor een "zacht prijsje" van de hand te doen. Toen kwam alles in een stroomversnelling. Van het oude bestuur waren niet veel leden meer over en we richtten een nieuw bestuur op. Met een gemeentelijke subsidie konden we de grond kopen. Die grond diende weer als onderpand voor een lening die we moesten afsluiten om de tennisbanen te betalen.

Het liep goed met het ledenaantal, we moesten er minimaal 80 hebben om de vaste lasten op te brengen, en het werden er 110. De bouw van de tennisbanen kon worden gestart. Het was uiteindelijk 2000 toen de tennisbanen officieel geopend konden worden en de eerste partijen konden worden gespeeld. Ook werd er een tennisleraar aangesteld zodat er tennislessen konden worden gegeven. Er werd veel gebruik gemaakt van de tennisbaan en het tweelingdorp Echtenerbrug/Delfstrahuizen was een succesvolle vereniging rijker..

Na drie jaar draaien werd er baanverlichting aangeschaft, zodat er eerder en langer getennist kon worden en men niet langer afhankelijk was van de zomerperiode betreffende het tennissen.